Martin Heidegger (1889-1976)
NEKIK SIKERŰLT AZ ŐSSZEFOGÁS!
Rubens: Filozófusok
John Locke
Karl Marx
Kierkegard (1813-1855)
Giordano Bruno
Kant
david hume
arisztotelész etikai tétele
Diogenész
Friedrich Hegel